Boys of Abu Ghraib

Nhà Tù Abu Ghraib - Boys of Abu Ghraib

Boys of Abu Ghraib

Tags:
0

He and dozens of other young men arrive at Abu Ghraib, a prison located 20 miles from Baghdad.

0
Be the first to review “Boys of Abu Ghraib”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chưa Có bình luận nào